Наукова стаття

Матеріал з Інциклопедії — вільної від здорового глузду енциклопедії
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Наукова стаття — купа незрозумілих нікому слів та символів, що розміщені у випадковому порядку. Пишуться наукові статті скаженими вченими.

Приклад наукової статті[псув.]

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕМПЕРАТУРНОГО ШОКУ НА СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ МАЛЯРІЙНОГО КОМАРА (САМКИ)

Матвій Безпардонний Кровопивця без співавторів та нахлібників

Як відомо із літературних джерел, збудники малярії існують в двох формах: шизоїдній у людині та істероїдній в малярійного комара. Саме через людські індивіди вони передаються об’єкту нашого дослідження — малярійному комарові, викликаючи у нього страшне захворювання — малярію. Для збереження популяції малярійного комара необхідно підвищити його імунітет до збудника. Це можна зробити, всадивши в геном комахи ген людини, відповідальний за синтез пірогенів (речовин, що викликають підвищення температури голови та інших зайвих частин тіла). Проте для цього спочатку треба пересвідчитися, чи здатні малярійні комарі нормально функціонувати за умов підвищеної температури. Тому метою нашого дослідження було встановити зміни антиоксидантного захисту в малярійного комара (самки) при гіпертермії. Тварин виловлювали з Дикої Природи порохотягом. Виконати це було надзвичайно важко, зважаючи на високу пристосованість комарів до порохотяга, що є доказом еволюції. Про життєздатність особин робили висновок на основі вимірювання амплітудно-частотних характеристик звукових хвиль, що виникають внаслідок гармонічних коливань літального апарату комах. Експерименти проведені на 2 тваринах (дослідній самці та контрольному самці), згідно з вимогами Міжнародної Конвенції роботи з тваринами. Гіпертермію викликали прямим нагріванням піддослідного автогеном до легкого почорніння. Після цього тварин (як дослідну, так і контрольну) наркотизували рідиною для знаття лаку з нігтів, декапітували та гомогенізували у фарфоровій ступці.

Друга частина[псув.]

Рівень антиоксидантного захисту оцінювали методом визначення активності пероксидази, каталази, оксиддисмутази, пероксиддисмутази, супероксиддисмутази та іншої зарази. Хоч це і не стосувалося теми нашої роботи, ми виміряли довжину колючо-сисного апарату всіх (2) комарів, яка становила 1,01±2,51 мм. Такі коливання даних, очевидно, свідчать про високу пристосованість комарів до шкіри людини різної товщини та є доказом еволюції.

В результаті проведених досліджень встановлено, що активність пероксидази зростала на 40±0,5 %, каталази — на 45±0,5 %, оксиддисмутази — на 35±0,5 %, пероксиддисмутази — на 50±0,5 %, а супероксиддисмутази та іншої зарази — десь на 30±0,5 % у контрольної тварини порівняно з дослідною. Цифру після плюс-мінус сказав написати шеф, а рівень статистичної достовірності не подаємо, оскільки він все псує.

Сота частина[псув.]

Ці результати нас розчарували, тому ми вирішили переробити дослід. Це б неминуче призвело до потрібних результатів, проте в нас закінчилась рідина для зняття лаку з нігтів, а так як Міжнародна Конвенція роботи з тваринами забороняє декапітувати ненаркотизованих тварин, ми були змушені припинити дослідження. Після цього нами були виявлені численні помилки в методиці, зокрема втрата лівого ока у дослідного комара (самки) при декапітації, що катастрофічно вплинуло на результати. Інші виявлені нами помилки спеціально не публікуються, що дає нам перевагу над конкурентними науковими установами (ги-ги). Після переведення всіх помилок у цифровий формат мудра програма Мікрософт Ехцель скорегувала наші результати. Отже, насправді активність пероксидази знижувалась на 40±0,5 %, каталази — на 45±0,5 %, оксиддисмутази — на 35±0,5 %, пероксиддисмутази — на 50±0,5 %, а супероксиддисмутази та іншої зарази — десь на 30±0,5 % у дослідної тварини порівняно з контрольною.

Ці унікальні дані не свідчать про термостійкість малярійних комарів і є доказом еволюції. Тому ми продовжимо наші дослідження у напрямку підвищення імунітету малярійних збудників до малярійних комарів, а не навпаки, як постулювалось на початку.

Див. також[псув.]

  • Наука — стаття, з якої було зроблено плаґіат (або про яку написано тут).